REKRUTACJA DO PROJEKTU – WYDŁUŻENIE NABORU PIERWSZEGO

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Tarnowie przedłuża termin pierwszego naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy”.

 

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załacznikami) przyjmowane będą w biurze projektu w Rzeszowie przy ulicy Słowackiego 24/26 (III piętro) do 12.06.2017r. w godzinach od 8.00 – 16.00.

 

Dokumenty rekrutacyjne można również przesłać za pośrednictwem poczty  na adres biura projektu w Rzeszowie.


 

Informujemy, iż planowany proces rekrutacji I tury do Projektu „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy” to 22.05.2017r. – 07.06.2017r.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

 

W ramach I tury Projektodawca zamierza objąć wsparciem 30 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących teren województwa podkarpackiego w wieku powyżej 29 roku życia, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby z niepełnosprawnościami.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie, spełniające kryteria formalne określone w Regulaminie Rekrutacji i Udziału w Projekcie, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w biurze Projektu  przy ul. Słowackiego 24 w Rzeszowie lok. 26 (III piętro) w godzinach od 8:00-16:00.

 

Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Biura Projektu: Izba Rzemieślnicza, oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oddział w Rzeszowie  ul. Słowackiego 24 lok 26 (III piętro), 35-060 Rzeszów z dopiskiem DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy”.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE PROJEKTU W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

Miło nam poinformować, że Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości uzyskała dofinansowanie na realizację projektu

 

„Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy”,

 

w ramach którego będziemy aktywizować zawodowo 75 osób z województwa podkarpackiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy”


Projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.