Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy

Aktualności Formy wsparcia  O projekcie

                                            Kontakt


Projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.