Pielgrzymka Rzemieślników na Jasną Górę

Pielgrzymka Rzemieślników na Jasną Górę

Category : Izba

Rzemiosło w Mocy Bożego Ducha to hasło XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Organizatorem pielgrzymki była Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.

30 czerwca 2019 delegacja Izby Rzemieślniczej z Tarnowa na czele z Prezesem Panem Andrzejem Kutą oraz reprezentanci Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia z Tarnowa i Pilzna spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie wraz z rzemnieślnikami z całego kraju dziękowali za otrzymnane łaski i prosili o dalsze błogosławieństwo i opiekę. 

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej drogi krzyżowej na wałach jasnogórskich, a następnie wprowadzenia Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych.

Przed rozpoczęciem mszy świętej uczniowie i ich mistrzowie otrzymali wyróżnienia za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych młodzieży.

Wyróżnienie otrzymała Pani Lidia Starzyk – Hudyka – mistrz w zawodzie fryzjer wraz z uczennicą

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie Kingą Wójcik. Pani Lidia od 1993 roku prowadzi zakład fryzjerski w Tuchowie.

Wyróżnienie otrzymał Pan Kazimierz Kudła reprezentujący ginący zawód kowala wraz z uczniem Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie Jakubem Kamaj. Od kilku lat Pan Kazimierz jest mistrzem – instruktorem Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie. Pełni również rolę przewodniczącego komisji podczas egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie kowala.

Msza Święta koncelebrowana była przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka. Ostatnim punktem pielgrzymki był przejście ze sztandarami przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Patronat nad tegoroczną pielgrzymką objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Ks. Biskup Edward Janiak.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26