Program ERASMUS + PROJEKT

 

Program ERASMUS + PROJEKT „Terminator – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła”

  AKTUALNOŚCI                REKRUTACJA                   GALERIA                   SPRAWOZDANIE


 OPIS PROJEKTU

 

Projekt  polega na organizacji 5-tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii oraz Niemczech dla uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz  w Pilźnie. Odbędą się po 3 edycje wyjazdów dla 12-osobowych grup stażystów do każdego kraju. Łącznie w projekcie weźmie udział 72 uczniów oraz 6 opiekunów (1 os. dla grupy). Przewiduje się połowę uczniów ze Szkoły w Tarnowie i połowę z Pilzna, ale dokładna liczba beneficjentów z poszczególnych szkół jest uzależniona od osiągniętych przez kandydatów wyników rekrutacji.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.07.2014r. do 30.06.2016r. Staże zawodowe zaplanowane zostały jako pięciotygodniowe wyjazdy do Sewilli (Hiszpania)  i Erfurtu (Niemcy) w następujących terminach;

Grupa pierwsza – 24 uczestników:    od 23 lutego 2015 do 27 marca 2015

Grupa druga – 24 uczestników:         od 12 października 2015 do 13 listopada 2015

Grupa trzecia – 24 uczestników:        od 15 lutego 2016 do 18 marca 2016

 

Do udziału w praktykach w Niemczech rekrutowani będą uczniowie drugich i trzecich klas, kształcący się w zawodach: murarz – tynkarz, stolarz, fryzjer, cukiernik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca; a w Hiszpanii – kształcący się w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, sprzedawca, mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Językiem obowiązującym na praktykach w Hiszpanii będzie j. hiszpański, a w Niemczech – j. niemiecki. Wyjazd na praktyki poprzedzi realizacja przygotowania  kulturowo-językowego, psychologicznego oraz wsparcie mentora w tworzeniu prze uczestników własnych koncepcji uczestnictwa w stażu. Uczniowie wezmą udział w kursach językowych: dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec: podstawowy kurs j. niemieckiego (przygotowanie będzie kontynuowane w Niemczech – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy); a dla wyjeżdżających do Hiszpanii: podstawowy kurs j. hiszpańskiego (przygotowanie będzie kontynuowane w Hiszpanii – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy). Wszyscy uczniowie skorzystają z konsultacji językowych przy tworzeniu aplikacji na staże, a także kursów językowych on-line na platformie Komisji Europejskiej.

Dodatkowo kandydaci na praktyki przejdą szkolenie z podstaw komunikacji międzykulturowej. Przygotowanie kulturowe prowadzone będzie również w trakcie trwania praktyk w Sewilli i w Erfurcie. Uzupełnieniem przygotowania do wyjazdu będzie przygotowanie psychologiczne mające na celu ułatwienie radzenia sobie ze stresem, rozłąką i nową sytuacją. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli będzie Move on Solutions S.L. Wybór hiszpańskiego Partnera został podyktowany jego dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu podobnych przedsięwzięć,  możliwością bezpośredniego dostępu do lokalnych firm z sektora MSP i tym samym trafnego doboru podmiotów przyjmujących stażystów, ale przede wszystkim zadowoleniem z dotychczasowej współpracy (organizacja jest partnerem Izby realizowanym projekcie w ramach LdV). Organizacją odpowiedzialną za przygotowanie oraz nadzorowanie praktyk w regionie Turyngii będzie Izba Rzemieślnicza w Erfurcie. Zrzesza ona zakłady rzemieślnicze, sama prowadzi centrum szkoleń zawodowych i podczas nawiązanej już współpracy z Izbą w Tarnowie wykazała duże zainteresowanie przyjęciem praktykantów. Uczniowie szkół rzemieślniczych w Tarnowie i Pilźnie to młodociani pracownicy zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych, celem przyuczenia do zawodu i realizujący teoretyczne przygotowanie zawodowe w szkołach.

Projekt zakłada uzyskanie przez uczestników drugiego z elementami trzeciego poziomu Europejskich Kwalifikacji Zawodowych.  Będzie to możliwe dzięki komasacji doświadczenia zawodowego uczestników projektu zdobytego przed wyjazdem podczas praktyk zawodowych w kraju oraz umiejętności zdobytych podczas stażu zagranicznego.  W celu zapewnienia nadzoru i bezpieczeństwa stażystów przewidziane jest zatrudnienie opiekuna praktyk. Metodologia projektu zakłada wyznaczenie dla każdego uczestnika celów edukacyjno-zawodowych (wspólnie z mentorem) oraz dopasowanie indywidualnych programów praktyk (w firmach) do zadań wynikających z celów rozwojowych oraz monitorowanie postępów w zdobywaniu kompetencji w zakładach rzemieślniczym. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 72 uczestników oraz ich zatrudnialności poprzez wsparcie ich mobilności ponadnarodowej.

Projekt obejmie uczniów doskonalących się zawodowo w szkołach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą z Tarnowa oraz zwiększy atrakcyjność ich kształcenia poprzez stworzenie uczniom możliwości odbycia stażu zagranicznego, który wprowadzi ich na Europejski Rynek Pracy.  Udział w praktykach pozwoli im na poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawodowych. Praktyka zagraniczna przygotuje uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym, a styczność z nowymi technologiami i rozwiązaniami umożliwi transfer doświadczeń i innowacji do zakładów rzemieślniczych w regionie.  Staże przyczynią się do podniesienia kompetencji społecznych uczestników oraz wzrostu ich umiejętności adaptacyjnych. Promocja „dobrych praktyk” przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół zawodowych w regionie Tarnowa mobilnością europejską i poszerzy horyzonty zakładów rzemieślniczych z regionu.