Strona Główna

Informujemy że ostatecznie zamknięta została lista rekrutacyjna i zakończono szkolenie uczestników  projektu zagranicznych mobilności "Manjares españoles - poznajemy gastronomię Andaluzji" realizowanego przez konsorcjum Fundacja Delta – Lider oraz Izbę rzemieślniczą w Tarnowie i dwie Rzemieślnicze Branżowe Szkoły I Stopnia w Tarnowie i Pilźnie.

Projekt został przygotowany w celu poprawy funkcjonowania rzemieślniczych szkół branżowych, umożliwienie osobom uczącym się w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz oraz kadrze – osobom prowadzącym i odpowiedzialnym za kształcenie zawodowe, doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym.

Hiszpania

Udział w projekcie ma na celu zwiększenie potencjału zawodowego 19 uczestników - osób uczących się oraz ich zatrudnialności na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie ich w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) czyli umożliwienie ich rozwoju osobistego i zawodowego oraz  podwyższenie kompetencji 15 osób kadry z zakresu zarządzania procesami kształcenia zawodowego oraz kompetencji pracowników prowadzących i nadzorujących kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów.

Projekt polega na organizacji 2-tygodniowych staży zawodowych w Grenadzie (Hiszpania) dla 19 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie i Pilźnie oraz 1-tygodniowych mobilności kadry.

Zaplanowane staże odbywać się będą w następujących terminach: 19 uczniów + 2 opiekunów  06.09-17.09.2021 /kucharz, cukiernik, piekarz/ 14 dni oraz grupa  15 osób kadry - 20.09.2021 - 24.09.2021/ 7 dni.

Hiszpania

Wszyscy uczestnicy odbyli przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Podpisano umowy stażowe oraz zakupione zostały bilety lotnicze i polisa ubezpieczeniowa.

Stażyści zostali poinformowani o warunkach podróży do Hiszpanii drogą powietrzną, każdy musi posiadać albo zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2, albo certyfikat o przyjęciu pełnej szczepionki przeciw Covid-19 lub zaświadczenie o przebyciu Covid-19.

Trzymamy kciuki, Buena suerte amigos

Edukacja zawodowa

edytuj
SZKOŁY
RZEMIEŚLNICZNE
EGZAMINY CZELADNICZE
I MISTRZOWSKIE
WYMAGANE
DOKUMENTY
HARMONOGRAMY
EGZAMINÓW

Poznaj zawody rzemieślnicze i zapisz się na kurs