Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (kod 733308)