Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Category : Izba

Spotkanie organizacyjne 

1 sierpnia godzina 17.00 aula

Izba Rzemieślnicza w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej! tel. +48 (14) 621 31 48

osrodekdoksztalcania@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Organizujemy kurs dla wszystkich tych , którzy chcieliby zatrudniać w firmie praktykantów i nauczać zawodu.

Kurs jest adresowany do:

  • osób, które chcą nabyć uprawnienia nauczyciela praktycznej nauki zawodu

  • kadry prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego

  • kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych osobom zatrudnionym dotychczas w innych działach gospodarki i podjęcie przez nich pracy w szkołach, warsztatach szkolnych itp.

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu jest pozaszkolną formą kształcenia, która ma umożliwić osobom dorosłym posiadającym określone przygotowanie zawodowe uzupełnienie kwalifikacji o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki niezbędna do wykonywania funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie 80 godzin, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym  przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

Termin kursu: 01.08.2019r. – 22.08.2019r. / tel.+48 (14) 621 31 48

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony na pierwszych zajęciach po konsultacji z uczestnikami kursu)

Cena:750 zł *dla zrzeszony w rzemiośle 650.oo zł

Dane organizatora kursu:

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

Co daje ukończenie tego Kursu?

  • Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego,

  • Uzyskanie przygotowania pedagogicznego potrzebnego do prowadzenia szkoleń z ratownictwa wodnego.

Wystawiamy:

Świadectwo o ukończeniu kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.