Kształcenie zawodowe – zrób dobry krok w przyszłość !

Kształcenie zawodowe – dobry krok w przyszłość. Ukończenie branżowej szkoły daje możliwość dostać dobrze płatną pracę! Po branżowej szkole I stopnia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kwalifikacyjnego, uczeń może kontynuować naukę w szkole II stopnia lub rozpocząć naukę w liceum/technikum. Ukończenie szkoły branżowej II stopnia wiąże się z przystąpieniem do egzaminu dojrzałości (maturą). Ukończenie nauki w branżowej szkole II stopnia oraz zdanie egzaminu maturalnego, pozwala na podjęcie studiów wyższych.