Konkurs wiedzy bhp

Konkurs wiedzy bhp

Category : Izba

Tarnów. W piątek 5 kwietnia 2019 r. w budynku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego odbył się regionalny finał XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie do startu”, w którym uczestniczyło 19 zawodników, reprezentujących szkoły Tarnowie, Pilźnie i Jodłowej.

Przewodniczącym jury konkursu był nadinsp. Benedykt Zygadło, a w skład komisji weszli ponadto Jacek Kozicki inspektor bhp oraz Barbara Blacha, dyrektor Izby Rzemieślniczej. Słowa powitania dla uczestników i uznanie dla ich pracy i nauki wyraził prezes tarnowskiej Izby Rzemieślniczej Andrzej Kuta.

Po napisaniu 40-pytaniowego testu oraz części ustnej wyłoniono zwycięzców:      1 miejsce zajął uczeń Jacek Golonka z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia     w Tarnowie, kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod kierunkiem mistrza Dariusza Linarda w Zakładach Mechanicznych. 2 miejsce przypadło uczniowi Zbigniewowi Chajcowi, który reprezentował Zespół Szkół       w Jodłowej, a kształci się w zawodzie kucharz pod kierunkiem mistrza Jacka Kapłona w Jodłowym Dworze w Jodłowej. 

Obaj zwycięzcy w nagrodę pojadą na zawody centralne do warszawy. Życzymy im powodzenia w dalszych zmaganiach.

Tekst i fot. Mieczysław Czosnyka