Konferencja „Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania dla subregionu tarnowskiego”.

12 października 2015 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyła się konferencja pn.  „Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania dla subregionu tarnowskiego”.

Gospodarzem spotkania był wicemarszałek Stanisław Sorys,  a jego uczestnikami minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki oraz przedsiębiorcy z subregionu tarnowskiego.

Na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, spotkali się przedsiębiorcy z subregionu tarnowskiego, zainteresowani ubieganiem się o wsparcie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie dla przedsiębiorców! Wsparcie przedsiębiorczości w Małopolsce