Organy Izby Rzemieślniczej

Andrzej Kuta – Prezes Izby Rzemieślniczej 

Barbara Blacha – Dyrektor Izby Rzemieślniczej 


ORGANAMI IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W TARNOWIE SĄ:

ZJAZD DELEGATÓW – Najwyższy Organ

RADA IZBY

KOMISJA REWIZYJNA


RADA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ:

Kuta Andrzej – Prezes Izby – Przewodniczący Rady Izby

Bassara-Poprawa Barbara – Członek Rady

Chorążak Leon – Członek Rady

Godzisz Zbigniew – Członek Rady

Dudek Leszek – Członek Rady

Pasternak Jerzy – Członek Rady

Zając Andrzej – Członek Rady


PREZYDIUM RADY IZBY RZEMIEŚLNICZEJ:  

Kuta Andrzej – Prezes Izby

Zając Andrzej – Wiceprezes Izby

Godzisz Zbigniew – Wiceprezes Izby

Bassara-Poprawa Barbara – Sekretarz Prezydium Izby

 


Działalnością Izby kieruje jej Dyrektor, który jest kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Dyrektor Izby jest zarazem Dyrektorem Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych w Tarnowie. Na zewnątrz Izbę reprezentują Prezes Izby i Dyrektor.