Organy Izby Rzemieślniczej

Andrzej Kuta – Prezes Izby Rzemieślniczej 

Barbara Blacha – Dyrektor Izby Rzemieślniczej 


ORGANAMI IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W TARNOWIE SĄ:

ZJAZD DELEGATÓW – Najwyższy Organ

RADA IZBY

KOMISJA REWIZYJNA

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY


RADA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ:

Kuta Andrzej – Prezes Izby – Przewodniczący Rady Izby

Bassara-Poprawa Barbara – Członek Rady

Chorążak Leon – Członek Rady

Godzisz Zbigniew – Członek Rady

Lemek Stanisław – Członek Rady

Pastarnak Jerzy – Członek Rady

Zając Andrzej – Członek Rady


PREZYDIUM RADY IZBY RZEMIEŚLNICZEJ:  

Kuta Andrzej – Prezes Izby

 


 

Działalnością Izby kieruje jej Dyrektor, który jest kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Dyrektor Izby jest zarazem Dyrektorem Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych w Tarnowie. Na zewnątrz Izbę reprezentują Prezes Izby i Dyrektor.