Organy Izby Rzemieślniczej

Andrzej Kuta – Prezes Izby Rzemieślniczej 

Barbara Blacha – Dyrektor Izby Rzemieślniczej 


ORGANAMI IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W TARNOWIE SĄ:

ZJAZD DELEGATÓW – Najwyższy Organ

RADA IZBY

KOMISJA REWIZYJNA

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY


RADA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ:

Kuta Andrzej – Prezes Izby – Przewodniczący Rady Izby

Bańbor Stanisław – Wiceprezes Izby ds. Oświatowych

Lizak Józef – Wiceprezes Izby

Barbara Poprawa – Bassara – Członek Rady

Chmura Kazimierz – Członek Rady

Chorążak Leon – Członek Rady

Godzisz Zbigniew – Członek Rady

Halik Adam – Członek Rady


PREZYDIUM RADY IZBY RZEMIEŚLNICZEJ:  

Kuta Andrzej – Prezes Izby

Bańbor Stanisław – Wiceprezes Izby ds. Oświatowych

Lizak Józef – Wiceprezes Izby

Chorążak Leon – Sekretarz


KOMISJA REWIZYJNA:

Palej Marek – Przewodniczący Komisji

Gębiś Piotr – Zastępca Przewodniczącego Komisji

Lemek Stanisław – Członek Komisji

Kopacz Eugeniusz – Członek Komisji


Działalnością Izby kieruje jej Dyrektor, który jest kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Dyrektor Izby jest zarazem Dyrektorem Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych w Tarnowie. Na zewnątrz Izbę reprezentują Prezes Izby i Dyrektor.