Uwaga Przedsiębiorcy – Rzemieślnicy !!!

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie: uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, … Czytaj dalej Uwaga Przedsiębiorcy – Rzemieślnicy !!!