Informacja o projekcie pt. „„Kuźnia Start-upów”

  • -

Informacja o projekcie pt. „„Kuźnia Start-upów”

Category : Izba

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Kuźnia Start-upów” mająca na celu stymulację rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz poszerzanie wiedzy z tego zakresu wśród nauczycieli przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych i jednostek edukacyjnych o profilu zawodowym Powiatu Tarnowskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6 – „ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji to m.in.: zaangażowanie doświadczonych przedsiębiorców z terenu powiatu tarnowskiego znających potencjał rynku lokalnego do oceny biznesplanów stworzonych przez uczestników szkoleń, motywowanie młodzieży do podejmowania przedsiębiorczych inicjatyw w swoich miejscowościach.

Opis operacji
Operacja pn. „Kuźnia Start-upów” ma na celu stymulację rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz poszerzanie wiedzy z tego zakresu wśród nauczycieli przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych i jednostek edukacyjnych o profilu zawodowym Powiatu Tarnowskiego. Realizowana jest od 15 maja 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku. Partnerami operacji są: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, a grupą docelową operacji jest  48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 16 nauczycieli z 7 szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostki edukacyjnej OHP w Tarnowie z terenu powiatu tarnowskiego. Przedsięwzięcie podzielone jest na 3 działania tj.

  1. Moduł szkoleń dla nauczycieli przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego (16 osób, po 2 z każdej z 8 uczestniczących placówek).
  2. Moduł szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (48 uczniów, w postaci 8 grup x 6 os. + 1 opiekun na każdą grupę).
  3. Konsultacje online.

Całość operacji zakończy spotkanie podsumowujące w formie konkursu służące prezentacji prac zespołów i wyborze najlepszych pomysłów na biznes spośród uczestniczących zespołów.

kliknij tu aby pobrać informację – pobierz