Wykaz opłat

Wykaz opłat:

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2021 roku wynoszą:

• Egzamin mistrzowski – 1 448 zł.

• Egzamin czeladniczy – 724 zł.

• Egzamin sprawdzający – 258 zł.

Egzamin poprawkowy opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów
Nr rachunku: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01
Tytuł: numeru NIP firmy, imię i nazwisko przystępującego do egzaminu
(numer NIP w celu wystawienia faktury na konkretną firmę).

Kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego z części teoretycznej i praktycznej we wszystkich zawodach rzemieślniczych.      

• Koszt kursu przygotowującego do egzaminu z części teoretycznej- 400 zł.

• Koszt kursu przygotowującego do egzaminu z części praktycznej- 400 zł.

Łącznie kurs przygotowujący do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej wynosi 800 zł.      

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów
Nr rachunku: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01
Tytuł: numeru NIP firmy, imię i nazwisko przystępującego do egzaminu
(numer NIP w celu wystawienia faktury na konkretną firmę).

Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

Całkowity koszt kursu pedagogicznego wynosi 650 zł. 

 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

Nr rachunku: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01

Tytuł: numeru NIP firmy

(numer NIP w celu wystawienia faktury na konkretną firmę).

Druk do przelewu: POBIERZ (xls)  |  POBIERZ (pdf)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Dział Oświaty Zawodowej: tel. (14) 688-91-37,
email: oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl ,
adres: Kochanowskiego 32, pokój nr 5.