Wykaz opłat

Wykaz opłat:

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż zgodnie z ustawą o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r., poz. 1782, art. 3 ust. 3g pkt 4) informuje o nowych stawkach opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2020 roku wynoszą:

• Egzamin mistrzowski – 1 432 zł.

• Egzamin czeladniczy – 716 zł.

• Egzamin sprawdzający – 256 zł.

Egzamin poprawkowy opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej


Kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego z części teoretycznej i praktycznej we wszystkich zawodach rzemieślniczych.      

• Koszt kursu przygotowującego do egzaminu z części teoretycznej- 300 zł.

• Koszt kursu przygotowującego do egzaminu z części praktycznej- 300 zł.

Łącznie kurs przygotowujący do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej wynosi 600 zł.      


Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

Całkowity koszt kursu pedagogicznego wynosi 650 zł. 

 

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

Nr rachunku: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01

Tytuł: numeru NIP firmy

(numer NIP w celu wystawienia faktury na konkretną firmę).

Druk do przelewu: POBIERZ (xls)  |  POBIERZ (pdf)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Dział Oświaty Zawodowej: tel. (14) 688-91-37,
email: oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl ,
adres: Kochanowskiego 32, pokój nr 5.