Wykaz opłat

Wykaz opłat:

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2023 roku wynoszą:

• Egzamin mistrzowski – 1 740,52 zł.

• Egzamin czeladniczy – 870,25 zł.

• Egzamin sprawdzający – 310,80 zł.

Egzamin poprawkowy opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej


Kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego z części teoretycznej i praktycznej we wszystkich zawodach rzemieślniczych.      

• Koszt kursu przygotowującego do egzaminu z części teoretycznej- 400 zł.

• Koszt kursu przygotowującego do egzaminu z części praktycznej- 400 zł.

Łącznie kurs przygotowujący do egzaminu z części teoretycznej i praktycznej wynosi 800 zł.      

Kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

Cena 700 zł dla firm zrzeszonych w Cechach lub Izbie.

Cena 800 zł dla firm nie zrzeszonych w Cechach lub Izbie 

Druk do przelewu: POBIERZ (xls)  |  POBIERZ (pdf)

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Dział Oświaty Zawodowej: tel. (14) 688-91-37
email: oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl
adres: Kochanowskiego 32, pokój nr 4