Często zadawane pytania

Poniżej prezentujemy pytania, z którymi do nas często się zwracacie i odpowiedzi na nie. Jeśli nie znalazłeś wystarczającego wyjaśnienie, napisz lub zadzwoń do nas:
mail: oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl , tel: 14 688 91 37

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kiedy odbędą się egzaminy czeladnicze pracowników młodocianych?
Harmonogram egzaminów czeladniczych zostanie umieszczony na stronie w połowie czerwca.

Jak kandydaci do egzaminu czeladniczego zostaną powiadomieni?
Każdy kandydat do egzaminu dostanie zawiadomienie/ skierowanie na egzamin.

Jaki jest termin składania dokumentów do egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych?
Dokumenty do egzaminu czeladniczego  składamy do końca maja.

Jaki format fotografii obowiązuje do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego?
Wymiar fotografii do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego wynosi: 35×45 mm.

Jak uzyskać duplikat świadectwa czeladniczego bądź dyplomu mistrzowskiego?
W celu uzyskania duplikatu należy skontaktować się z Izbą Rzemieślniczą, uzupełnienie wniosku o wydanie duplikatu, ksero dowodu osobistego oraz opłata, która wynosi 26 zł.
WAŻNE!  Należy pamiętać, że duplikat wydawany jest bez zdjęcia.

Jak często wykonujecie Państwo kursy pedagogiczne?
Kursy Pedagogiczne organizujemy raz w miesiącu. Wszystkie informacje przekazujemy telefonicznie.