Edukacja Zawodowa

prowadzenie Centrum Szkół Zawodowych

Szkoły przygotowują w ponad 30 zawodach.
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zdobędą nie tylko zawód, ale wiele dodatkowych umiejętności, np. językowych.

prowadzenie kursów i szkolenia zawodowego

w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

w Dziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowej