Deklaracja Małopolskiego Porozumienia Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości

  • -

Deklaracja Małopolskiego Porozumienia Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Category : Izba

Na posiedzeniu w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w dniu 10 marca 2022 r. przedstawiciele Małopolskiego Porozumienia Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości w osobach:

Janusz Kowalski  –  Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Tadeusz Szewczyk – Prezes Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu oraz Andrzej Kuta – Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie podpisali Deklarację Małopolskiego Porozumienia Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Współpraca ma na celu dobro rzemiosła małopolskiego oraz dalsze współdziałanie w ramach ww. Porozumienia. Postanowiono, że przewodnictwo Małopolskiego Porozumienia na rok 2022 obejmuje Pan Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.