Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

  • -

Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Category : Izba

Informacje o projekcie realizowane przez Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku MISTiA w Tarnowie znajdą Państwo na stronie http://www.mistia.org.pl/pktarnow/

Usługi świadczone przez konsultantów PK są bezpłatne gdyż finansowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Usługi PK KSU poprzedzone są diagnozą potrzeb, realizowane zgodnie z standardem usług PK KSU, zasadą poufności i są ewidencjonowane.

 

 

 

Dane kontaktowe:

Punkt Konsultacyjny KSU

Ośrodek MISTiA w Tarnowie

ul. Sikorskiego 5

33-100 Tarnów

+48 (14) 621 22 16

tarnow@mistia.org.pl

www.pkksu.mistia.pl