80. Rocznica pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz

80 rocznica I transportu

80. Rocznica pierwszej deportacji Polaków do Auschwitz

Category : Izba

14 czerwca 1940 roku do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych. Przywieziono wtedy wagonami kolejowymi drugiej klasy z więzienia w Tarnowie 728 więźniów  politycznych. Otrzymali oni numery od 31 do 758. Wojnę przeżyło 239 z nich. Pochodzili z różnych regionów kraju, lecz przeważali wśród nich mieszkańcy południowej Polski. W gronie wyselekcjonowanych do transportu więźniów znajdowali się m.in. członkowie ruchu oporu, działacze polityczni i społeczni, osoby zatrzymane podczas próby przekroczenia granicy w celu wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego we Francji, księża, a także niewielka grupa Żydów.