Monthly Archives: Lipiec 2019

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Category : Izba

Spotkanie organizacyjne 

1 sierpnia godzina 17.00 aula

Izba Rzemieślnicza w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej! tel. +48 (14) 621 31 48

osrodekdoksztalcania@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Organizujemy kurs dla wszystkich tych , którzy chcieliby zatrudniać w firmie praktykantów i nauczać zawodu.

Kurs jest adresowany do:

  • osób, które chcą nabyć uprawnienia nauczyciela praktycznej nauki zawodu

  • kadry prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego

  • kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych osobom zatrudnionym dotychczas w innych działach gospodarki i podjęcie przez nich pracy w szkołach, warsztatach szkolnych itp.

Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu jest pozaszkolną formą kształcenia, która ma umożliwić osobom dorosłym posiadającym określone przygotowanie zawodowe uzupełnienie kwalifikacji o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki niezbędna do wykonywania funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmuje łącznie 80 godzin, w tym 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym  przed komisją powołaną przez organizatora kursu.

Termin kursu: 01.08.2019r. – 22.08.2019r. / tel.+48 (14) 621 31 48

(szczegółowy harmonogram zostanie ustalony na pierwszych zajęciach po konsultacji z uczestnikami kursu)

Cena:750 zł *dla zrzeszony w rzemiośle 650.oo zł

Dane organizatora kursu:

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

Co daje ukończenie tego Kursu?

  • Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego,

  • Uzyskanie przygotowania pedagogicznego potrzebnego do prowadzenia szkoleń z ratownictwa wodnego.

Wystawiamy:

Świadectwo o ukończeniu kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.


Pielgrzymka Rzemieślników na Jasną Górę

Category : Izba

Rzemiosło w Mocy Bożego Ducha to hasło XXXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Organizatorem pielgrzymki była Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.

30 czerwca 2019 delegacja Izby Rzemieślniczej z Tarnowa na czele z Prezesem Panem Andrzejem Kutą oraz reprezentanci Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia z Tarnowa i Pilzna spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie wraz z rzemnieślnikami z całego kraju dziękowali za otrzymnane łaski i prosili o dalsze błogosławieństwo i opiekę. 

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej drogi krzyżowej na wałach jasnogórskich, a następnie wprowadzenia Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych.

Przed rozpoczęciem mszy świętej uczniowie i ich mistrzowie otrzymali wyróżnienia za kultywowanie tradycji rzemieślniczych poprzez nauczanie zawodu oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych młodzieży.

Wyróżnienie otrzymała Pani Lidia Starzyk – Hudyka – mistrz w zawodzie fryzjer wraz z uczennicą

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie Kingą Wójcik. Pani Lidia od 1993 roku prowadzi zakład fryzjerski w Tuchowie.

Wyróżnienie otrzymał Pan Kazimierz Kudła reprezentujący ginący zawód kowala wraz z uczniem Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Pilźnie Jakubem Kamaj. Od kilku lat Pan Kazimierz jest mistrzem – instruktorem Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich w Wojciechowie. Pełni również rolę przewodniczącego komisji podczas egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie kowala.

Msza Święta koncelebrowana była przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka. Ostatnim punktem pielgrzymki był przejście ze sztandarami przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Patronat nad tegoroczną pielgrzymką objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Ks. Biskup Edward Janiak.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26