Monthly Archives: Czerwiec 2019

Intronizacja Króla Kurkowego Tarnowskiego Towarzystwa Strzeleckiego A.D. 2019

Category : Izba

Dnia 22 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość intronizacji Króla Kurkowego Bractwa Kurkowego Tarnowskiego Towarzystwa Strzeleckiego w Tarnowie. Nowym Królem Kurkowym został Pan Bogusław Świtek.

Młodzieżowym Królem Kurkowym został uczeń naszej szkoły Krystian Sztyler.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem braci kurkowych spod Domu Brackiego w Parku Strzeleckim pod Tarnowska Katedrę.                                       

W Katedrze odprawiona została uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salaterskiego, w intencji Bractwa.

Następnie orszak przemaszerował ulicami miasta do Amfiteatru Letniego, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Ustępujący Król Kurkowy – dr Roman Korczak przekazał insygnia Prezydentowi Miasta Tarnowa Panu Romanowi Ciepieli, a ten nowemu Królowi Kurkowemu Panu Bogusławowi Świtkowi.

Insygnia otrzymał również Młodzieżowy Król Kurkowy – Krystian Sztyler.

000
001
003
004
005
006
007
008
009
011
013
014
015
019
020
021
022
023

Uroczyste otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora”

Category : Izba

W dniu 6 czerwca 2019 w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz zrzeszonych w niej Cechów na czele z Prezesem Izby Panem Andrzejem Kutą oraz  przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa Panią Dorotą Krakowską.

Jest to nowy projekt Organu Prowadzącego szkołę realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Otwarta w kwietniu placówka zapewnia bezpłatną dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+. Pomieszczenia placówki są bardzo dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb osób starszych, gwarantując im pełne bezpieczeństwo, aktywny wypoczynek oraz integrację pokoleniową.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali okolicznościowy program artystyczny, w którym zmierzyli się z ponadczasowymi wartościami łączącymi pokolenia dziadków, rodziców i ich samych.

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Zawody strzeleckie o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2019 Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie

Category : Izba

W dniu 25 maja 2019 roku w pięknym słońcu na strzelnicy Tarnowskiego Klubu Strzeleckiego w Tarnowie odbyły się zawody strzeleckie o tytuł Króla Kurkowego A.D. 2019 Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie.

Osiemnastym królem kurkowym, od czasu reaktywacji tarnowskiego bractwa, został brat Bogusław Świtek, właściciel firmy PHU „BODEK” w Tarnowie, zapalony myśliwy. Jego marszałkami zostali bracia Witold Suda oraz Tomasz Wojtaszek.

W zmaganiach z broni czarnoprochowej o puchar VIP najlepszym strzelcem okazał się Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie ppłk Piotr Waręcki.

W ramach zawodów odbyły się również strzelania o tytuł Młodzieżowego Króla Kurkowego oraz strzelania dziewcząt.

Młodzieżowym Królem Kurkowym za rok 2019 został uczeń naszej szkoły Krystian  Sztyler. Marszałkami zostali Dominik Tryba i Damian Szal.

Wśród dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyła Aneta Jarosz, drugie Anna Rzeszutko, a trzecie Gabriela Cich.

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody.

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1