Monthly Archives: Listopad 2018

 • -

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI IZBY RZEMIEŚLNICZEJ Z ERFURTU W TARNOWIE

Category : Izba

W dniu 21 listopada w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie gościła delegacja Handwerkskammer – Izby Rzemieślniczej z Erfurtu na czele z Panem Klausem Lasnerem Kierownikiem Działu Kształcenia Zawodowego oraz Egzaminacyjnego.

Nasze instytucje współpracują w ramach programu Erasmus+ przy organizacji zagranicznych mobilności uczniów rzemieślniczych szkół od 2015r. Celem działań projektowych było wzmocnienie  konkurencyjności uczestników na krajowym 
i europejskim rynku pracy w ramach  dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności  do potrzeb rynkowych, zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego
i mobilności uczniów oraz zastosowanie nowych technologii w pracy.

W stażach zawodowych realizowanych u niemieckich rzemieślników w Erfurcie wzięło udział 50 uczniów z rzemieślniczych szkół w Tarnowie i Pilźnie. Wszyscy uczestnicy kończyli staże z bardzo dobrymi opiniami. Wizyta przedstawicieli HWK jest oczywistą zachętą i propozycją kontynuacji projektów edukacyjnych.

W trakcie spotkania z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej w Tarnowie pod przewodnictwem Wiceprezesa Izby Pana Stanisława Bańbora oraz Dyrektora Izby Pani Barbary Blachy Goście odwiedzili  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej przy ul. Kochanowskiego 32, w tym nowo otwarte pracownie: technologii gastronomicznej, kosmetyczną oraz fryzjerską.
W trakcie spotkania omówione zostały możliwe dziedziny współpracy obejmujące:

    • wymianę pracowników odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe,
    • organizację spotkań przedsiębiorców z regionu zainteresowanych problemami kształcenia zawodowego pracowników młodocianych,
    • aktualizacją wiedzy i nowymi technologiami oraz możliwościami kontynuacji współpracy w ramach unijnych oraz innych projektów dotyczących kształcenia zawodowego.
   •  

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jest otwarta na dalszą współpracę.

 


 • -

Podnieś swoje umiejętności zawodowe!!!

Category : Izba

Ruszyła już kolejna tura szkoleń realizowanych w ramach projektu EDUKATOR, tym razem uczniowie przygotowują się do nabycia umiejętności w zawodzie Wizażystki/Stylistki.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego EDUKATOR skierowany jest do uczniów szkół zawodowych lub technikum w wieku powyżej 18 lat kształcących się w subregionie tarnowskim i województwie małopolskim.

W ramach wolnych miejsc oferta kierowana jest również do osób dorosłych z małopolski, którzy są zainteresowani podniesieniem, nabyciem nowych umiejętności, kompetencji, uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie zawodowe trwające 160 godzin przygotowuje uczestników do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje w zawodzie ‘Wizażystka/Stylistka’ – kod zawodu 514208. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

Szkolenie prowadzone jest dla grup średnio 12 -sto osobowych. Zajęcia odbywają się w trybie tygodniowym 1 dzień lub kilka dni powszednich po kilka godzin dziennie – średnio 4-5 godzin oraz sobota lub niedziela po 10 godzin dziennie (45 minut ).

Harmonogram szkoleń dostosowany jest do możliwości uczestników, a zajęcia odbywają się
w pracowni kosmetycznej zlokalizowanej w budynku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie przy ulicy Kochanowskiego 32.

Uczestnik kursu Wizażytska/stylistka powinien:

– nabyć umiejętności doboru kosmetyku kolorowego do rodzaju cery;
– rozróżniać i profesjonalnie wykonywać podstawowe rodzaje makijaży: dzienny, wieczorowy, lady, ślubny;
– znać i rozróżniać kolory podstawowe oraz pochodne;
– umiejętnie za pomocą profesjonalnej wiedzy dobierać kolorystykę makijażu;
– stosować i rozpoznawać różne techniki pracy;
– wiadomości z rysunku zawodowego umożliwiające szkicowanie i projektowanie makijaży;
– potrafi rozróżniać rodzaje kosmetyków kolorowych, przybory i narzędzia pracy;
– znać i rozumieć podstawową terminologię z zakresu makijażu profesjonalnego, wizażu, nazw kosmetyków i przyborów;
– rozpoznaje charakteryzuje rodzaje skóry;
– przeprowadzać analizy kolorystyczne typu urody klientki
– wykonywać makijaż odpowiedni do typu urody;
– korygować niedoskonałości urody;
– wykonywać makijaż na potrzeby sesji zdjęciowych i pokazów;
– rozróżniać i określać zastosowanie kosmetyki kolorowej ze względu na jej właściwości , konsystencję, siłę krycia;
– umiejętnie dobierać fryzurę do kształtu twarzy;
– rozróżniać zmiany kolorystyczne skóry i w profesjonalny sposób zastosować odpowiedni rodzaj kamuflażu;
– odpowiednio rozróżniać i stosować środki dezynfekcyjne
– rozróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej ( z uzasadnieniem);
– rozróżniać preparaty kosmetyczne ze względu na właściwości oraz substancje biologiczne w nich zawarte;
– rozróżniać aparaty i przyrządy stosowane przez wizażystów;
– czyścić, odkażać oraz dokonywać konserwacji sprzętu używanego do wizażu;
– komunikować się z klientem,
– oceniać jakość wykonywanych prac;
– przestrzegać przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
– sporządzać kosztorys oraz wycenę wykonywanych prac;
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;
– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z Biurem Projektu, ul. Kochanowskiego 32 w Tarnowie lub telefoniczny pod numerem 735-961-872.

Zapraszamy !!!


 • -

Święto Niepodległości 11 listopada 2018

Category : Izba

W Tarnowie najważniejszym punktem uroczystości związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości była Msza Święta, która rozpoczęła się o godzinie 15.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Pasterz Diecezji tarnowskiej ks. bpa Andrzej Jeż w wygłoszonej homilii mówił, iż wolność została nam dana, ale jednocześnie zadana. I nigdy nie jest skarbem danym raz na zawsze. Dlatego trzeba nad tym ciągle pracować.

W uroczystości udział wzięła delegacja Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębior-czości na czele z Prezesem Izby Panem Andrzejem Kutą oraz Dyrektor Izby Panią Barbarą Bla-chą.

W uroczystościach wzięli również udział uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie. Uczniowie reprezentowali poczet sztandarowy Izby Rzemieślniczej.

Tradycyjnie społeczność Tarnowa, poczty sztandarowe, władze samorządowe, przedstawiciele różnych tarnowskich organizacji wspólnie przeszli ulicami miasta i oddali hołd poległym za wol-ność naszej Ojczyzny pod Grobem Nieznanego Żołnierza.
Wieczorem w Amfiteatrze przy ul. Kopernika rozpoczęło się natomiast wspólne śpiewanie z aktorami tarnowskiego teatru pieśni niepodległościowych, żołnierskich i patriotycznych, czyli „Solski Patriotycznie”.

Więcej informacji i zdjęć znajdziecie na stronie Diecezji Tarnow-skiej https://www.flickr.com/photos/diecezjatarnow/with/45107590494/ oraz na stronie Tar-nowskiego Gościa https://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/5154864.Tarnowska-katedra-Msza-sw-w-intencji-niepodleglej-Polski/95#gt

13
« 1 z 14 »