Monthly Archives: Czerwiec 2018

  • -

Informacja o projekcie pt. „„Kuźnia Start-upów”

Category : Izba

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Kuźnia Start-upów” mająca na celu stymulację rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz poszerzanie wiedzy z tego zakresu wśród nauczycieli przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych i jednostek edukacyjnych o profilu zawodowym Powiatu Tarnowskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6 – „ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji to m.in.: zaangażowanie doświadczonych przedsiębiorców z terenu powiatu tarnowskiego znających potencjał rynku lokalnego do oceny biznesplanów stworzonych przez uczestników szkoleń, motywowanie młodzieży do podejmowania przedsiębiorczych inicjatyw w swoich miejscowościach.

Opis operacji
Operacja pn. „Kuźnia Start-upów” ma na celu stymulację rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz poszerzanie wiedzy z tego zakresu wśród nauczycieli przedsiębiorczości ze szkół ponadgimnazjalnych i jednostek edukacyjnych o profilu zawodowym Powiatu Tarnowskiego. Realizowana jest od 15 maja 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku. Partnerami operacji są: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, a grupą docelową operacji jest  48 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 16 nauczycieli z 7 szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostki edukacyjnej OHP w Tarnowie z terenu powiatu tarnowskiego. Przedsięwzięcie podzielone jest na 3 działania tj.

  1. Moduł szkoleń dla nauczycieli przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego (16 osób, po 2 z każdej z 8 uczestniczących placówek).
  2. Moduł szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (48 uczniów, w postaci 8 grup x 6 os. + 1 opiekun na każdą grupę).
  3. Konsultacje online.

Całość operacji zakończy spotkanie podsumowujące w formie konkursu służące prezentacji prac zespołów i wyborze najlepszych pomysłów na biznes spośród uczestniczących zespołów.

kliknij tu aby pobrać informację – pobierz


  • -

Święto Rzemiosła 2018 r.

Category : Izba

W sobotę 16 czerwca 2018 r. w Tarnowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Rzemiosła. Obchody miały szczególnie uroczysty charakter, gdyż związane były z obchodami 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W paradnym pochodzie mieszkańcy miasta mogli obserwować poczty sztandarowe, przedstawicieli poszczególnych cechów, przedstawicieli Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie oraz licznie zgromadzoną młodzież ze szkół prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie.

Pochód skierował swoje kroki do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, by przez wstawiennictwo patrona św. Józefa powierzyć Bogu siebie i wykonywaną pracę. Witając zgromadzonych, Ks. abp Henryk Nowacki dziękował wszystkim, którzy pielęgnują tradycje rzemiosła na naszej ziemi, dają innym pracę, ubogacają kulturę oraz budują swoje życie i działania w oparciu o Ewangelię.

            Kolejnym punktem w programie uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Nie byłoby wolnej Ojczyzny bez krwi i ofiar naszych przodków, którzy w różnych dziejach i okresach historii musieli stawić czoła zaborcom lub najeźdźcom dlatego minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych o wolność naszej Ojczyzny. Delegacje parlamentarzystów, województwa małopolskiego, władz miasta Tarnowa oraz bractw i stowarzyszeń oraz szkół z Tarnowa, Pilzna i Jodłowej, których organem prowadzącym jest Izba Rzemieślnicza w Tarnowie złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie w auli Urzędu Wojewódzkiego odbyły się główne uroczystości, prowadzone przez Pana Mieczysław Czosnykę. Głos zabrał gospodarz uroczystości Pan Andrzej Kuta – prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, który zaprezentował idee rzemiosła dziękując wszystkim za  obecność.

W kolejnej części przystąpiono do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Obecny na uroczystości Pan Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego uhonorował Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego Krzyżem Małopolski Pana Józefa Sztorca. Z kolei Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela wręczył tarnowskie odznaczenia – Dukaty Tarnowskie Panu Andrzejowi Kucie, Panu Edwardowi Kluzie i Panu Marianowi Wojtyłko. Głos zabrał ks. Krzysztofa Rusieckiego, Kapelana Rzemiosła Polskiego, który podziękował za zaproszenie.

W uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego Szablą Kilińskiego, najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym uhonorowano w tym roku dwóch  tarnowskich rzemieślników: Pan Stanisław Bańbor – właściciel Cukierni „Targowa” S. Bańbor i Wspólnicy Sp. Jawna w Tarnowie oraz Pan Stanisław Jarosz – prezes i właściciel Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „Taurus” Sp. z o.o. w Pilźnie.

Za szczególnie aktywną i ofiarną działalność na rzecz rzemiosła polskiego Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego zostali wyróżnieni: Ks. Józef Drabik, Pan Andrzej Grzelak, Pan Tadeusz Gubernat, Pan Jan Kieć, Pan Stanisław Lemek, Pan Józef Lizak, Pani Jadwiga Starzec , Pan Stanisław Słowik, Pan Grzegorz Wawryka, Pan Edward Zaczyński.

Za szczególne zasługi dla rzemiosła polskiego  Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego wyróżnieni zostali: Pan Roman Ciepiela, Pan Jerzy Czerwiński, Pan Stanisław Jędrzejczyk, Pan Józef Kożuch, Pan Andrzej Kraj, Pan Roman Łucarz, Pan Andrzej Potępa, Pan Marek Pukal, Pan Józef Rojek, Pan Andrzej Sasak, Pan Stanisław Sorys.

Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wyróżnieni zostali: Pan Leon Chorążak, Pan Piotr Gębiś, Pan Jan Kowal, Pan Krzysztof Majchrowicz, Pan Stanisław Palej, Pan Jerzy Pasternak, Pan Stanisław Placek, Pani Anna Smołucha, Pani Irena Wojciechowska.

Srebrną Odznaką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymali: Pan Adam Biedroń, Pan Stanisław Bogacz oraz Pan Eugeniusz Kopacz.

Kapituła Konkursu „Małopolski Rzemieślnik Roku” uhonorowała w tym roku dwie osoby. Tytuł „Rzemieślnik Roku 2017” otrzymał Pan Piotr Gębiś, a wyróżnienie we wspomnianym konkursie uzyskał Pan Stanisław Bańbor.

Honorowe Odznaki Rzemiosła otrzymują: Pan Stanisław Klonowicz, Pan Paweł Malinowski, Pan Marcin Sas, Pani Katarzyna Szepielak, Pani Agnieszka Włudyka-Śliwa, Pan Jan Zelek.  Srebrne Honorowe Odznaki Rzemiosła otrzymali: Pan Adam Leżoń, Pan Jan Sak oraz Pan Bogusław Walkowicz.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Pan Poseł Wiesław Krajewski, Pan Stanisław Sorys – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pan Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa, Pan Roman Łucarz – starosta powiatu tarnowskiego, Pan Janusz Kowalski – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Pan Marian Wojtyłko – starszy cechu z Tarnowa. Całość święta dopełnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sokolanie”, działający przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Pilznie.


  • -

  • -

Spotkanie doradców zawodowych- Czerwiec 2018

Category : Izba

[metaslider id=5623][metaslider id=5623]W dniu 05 czerwca 2018 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyło się spotkanie doradców zawodowych pt: „Nowy punkt widzenia – zmiana oczekiwań pracodawców”.
W spotkaniu uczestniczyli doradcy zawodowi subregionu tarnowskiego, a także nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i koordynatorzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, których praca ma charakter wspierający planowanie działań edukacyjno–zawodowych młodych osób.
Spotkanie otworzył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Jacek Pająk.
Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Adam Biernat przedstawił prognozę rynku pracy wg Barometru zawodów, z której wynika, że w regionie tarnowskim w roku 2018 będą aż 32 zawody deficytowe czyli takie w których zapotrzebowanie ze strony pracodawców przewyższa liczbę osób poszukujących pracy.
Zawody deficytowe w 2018 roku to:
– kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
– cukiernicy
– szefowie kuchni
– piekarze
– ślusarze
– spawacze
– cieśle i stolarze budowlani
– elektrycy i elektromechanicy
– operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych.

Potwierdzeniem tej prognozy były wystąpienia pracodawców. Branżę hotelarsko – gastronomiczną reprezentowała Pani Prezes Hotelu Tarnovia Joanna Dobroś, natomiast branżę fryzjerską reprezentowała Pani Katarzyna Szepielak – Właściciel Zakładu Fryzjerskiego „Kasia” oraz Przewodnicząca Komisji Izby Rzemieślniczej w zawodzie Fryzjer.
Pani Barbara Blacha z ramienia Izby Rzemieślniczej jako współorganizatora spotkania przedstawiła informacje dotyczące działalności Izby w zakresie uprawnień do przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w 128 zawodach. Jest to propozycja podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Podsumowaniem spotkania była prezentacja projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego EDUKATOR przedstawiona przez Panią Koordynator Agnieszkę Krycę –Cholewa.
Zaproszeni goście zwiedzili nowoczesne pracownie mieszczące się w budynkach Izby Rzemieślniczej na ulicy Kochanowskiego 32 w Tarnowie.
1. Pracownię Fryzjerską
2. Pracownię Kosmetyczną
3. Pracownię Technologii Gastronomicznej
4. Stanowisko Barowe z salą restauracyjną
5. Pracownię komunikacji językowej.