Monthly Archives: Kwiecień 2018

  • -

Udział Izby w V Synodzie Diecezji Tarnowskiej

Category : Izba

W sobotę 21 kwietnia 2018 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem pasterza Diecezji tarnowskiej ks. bpa Andrzeja Jeża odbyła się inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej do katedry, gdzie uroczystą Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkuset kapłanów przybyłych z całej diecezji tarnowskiej. W inauguracji uczestniczyły także licznie zgromadzone siostry zakonne, diakoni, alumni Seminarium Duchownego oraz kilka tysięcy świeckich, w tym m.in. delegacje przybyłe z parafii diecezji, członkowie komisji synodalnych, członkowie różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. W imieniu władz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie uczestniczyli prezes Izby Pan Andrzej Kuta oraz Dyrektor Izby Pan Tadeusz Gubernat, którzy jako Dar Synodalny ofiarowali kielich mszalny.

Warto podkreślić, że Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Więcej informacji na ten temat pod adresem: https://synodtarnow.pl/

 


  • -

DZIEŃ OTWARTY TARNOWSKIEJ SZKOŁY 2018

Category : Izba

Dnia 25 kwietnia 2018 w naszej szkole odbył się tzw. Dzień Otwarty. W programie tego dnia zaproponowaliśmy między innymi:

– występy artystyczne (piosenki, montaż słowno-muzyczny)
– pokaz fryzur
– warsztaty cukierniczo-kucharskie
– symulacje działania układów samochodu
– pokaz sprzętu strzelniczego.

Ważną częścią prezentacji szkoły było omówienie wdrażanego aktualnie projektu EDUKATOR w ramach którego nasi uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności w różnych zawodach.

Zaprezentowaliśmy również efekty projektu staży zagranicznych w Niemczech i Hiszpanii Erasmus +, z których do tej pory skorzystało ponad 200 uczniów oraz 12 członków kadry dydaktycznej i pracodawców.

Szczególną częścią programu był pokaz mistrzowskiego fryzjerstwa w wykonaniu TEAMU KUŹNI JEWUŁA.

Swoje wyroby zaprezentował również jeden z Mistrzów Cukiernictwa Pan Stanisław Bańbor.

Serdecznie dziękujemy opiekunom oraz uczniom szkół gimnazjalnych, którzy licznie odwiedzili w tym dniu naszą szkołę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.


  • -

Rozdanie nagród za udział w Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pt. „Bezpiecznie od startu”.

Category : Izba

W piątek 20 kwietnia 2018 roku w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród za zajęcie I, II i III miejsca na szczeblu regionalnym w  XVIII Edycji  Konkursu  Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych  pt. „Bezpiecznie od startu”.

Nagrody rzeczowe w postaci Tabletu i Smartwatcha ufundowała Państwowa Inspekcja Pracy w Tarnowie oraz Izba Rzemieślnicza w Tarnowie .

Zwycięzcy konkursu to:

I miejsce -Miłosz  Bielecki – uczeń RBSIS w Pilźnie

II miejsce – Katarzyna Surdel – uczennica RBSIS w Pilźnie

III miejsce – Justyna Pociask – uczennica RBSIS w Pilźnie

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Prezes i Dyrektor Izby Rzemieślniczej, Inspektor BHP a także pracodawcy wyróżnionych uczniów , którzy podjęli trud przygotowania ich do konkursu za co otrzymali lisy gratulacyjne.


  • -

Zwycięzca VI-ego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Rzemieślniczych Południowej Polski

Category : Izba

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie zwyciężyła VI Turniej Piłki Nożnej Szkół Rzemieślniczych Południowej Polski o Puchar Przechodni Prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. GRATULUJEMY !!!!