Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Rozdanie nagród za udział w Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pt. „Bezpiecznie od startu”.

W piątek 20 kwietnia 2018 roku w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród za zajęcie I, II i III miejsca na szczeblu regionalnym w  XVIII Edycji  Konkursu  Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych  pt. „Bezpiecznie od startu”.

Nagrody rzeczowe w postaci Tabletu i Smartwatcha ufundowała Państwowa Inspekcja Pracy w Tarnowie oraz Izba Rzemieślnicza w Tarnowie .

Zwycięzcy konkursu to:

I miejsce -Miłosz  Bielecki – uczeń RBSIS w Pilźnie

II miejsce – Katarzyna Surdel – uczennica RBSIS w Pilźnie

III miejsce – Justyna Pociask – uczennica RBSIS w Pilźnie

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Prezes i Dyrektor Izby Rzemieślniczej, Inspektor BHP a także pracodawcy wyróżnionych uczniów , którzy podjęli trud przygotowania ich do konkursu za co otrzymali lisy gratulacyjne.

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.