Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Spotkanie rekrutacyjne w Tarnowie

Spotkanie rekrutacyjne połączone z wręczeniem dokumentów Europass Mobilność  w RZSZ w Tarnowie

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.