Projekty

Projekty zrealizowane:

1. Program Leonardo da Vinci – projekt „Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna” kliknij tu

2. Program Czeladnik

3. Projekt Mistrz

4. Praca bez Barier

5.  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce kliknij tu

6. Projekt „Moje życie – moja praca” Współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7.  Program ERASMUS +   PROJEKT „Terminator – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła” kliknij tu

Font Resize