Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do  uczniów szkół zawodowych dla młodzieży kształcących się w subregionie tarnowskim i województwie małopolskim.

 

W ramach wolnych miejsc oferta kierowana jest również do osób dorosłych z małopolski,  którzy są zainteresowani podniesieniem, nabyciem nowych umiejętności, kompetencji, uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

     

Szkolenia będą realizowane w nowoczesnych pracowniach w zawodach:
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


FRYZJER

 

KELNER
Każde szkolenie zawodowy kończyć się będzie egzaminem dającym certyfikat i / lub uprawnienia do wykonywania zawodu.
Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie Doradcy Zawodowego, aby w sposób trwały i skuteczny znalazł swoje miejsce w życiu zawodowym.
Celem głównym Projektu  „CKZiU Edukator” jest zwiększenie szansy na rynku pracy  min. 900 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych.

 

Dzięki projektowi powstanie CKZiU w branży Admnistracyjno-Usługowej oraz Turystyczno-Gastronomicznej

Uczestnicy Projektu  skorzystają z doposażonego i zmodernizowanego zaplecza CKZiU oraz doradztwa zawodowego a następnie w oparciu o Indywidualny Program Działania ukończą kurs zawodowy wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz 150h staż zawodowy.

 

Dodatkowo przy RCSZ otworzone zostaną dwa nowe kierunki patronackie – Technik Usług Kosmetycznych oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w ramach których 12 nauczycieli odbędzie min. 2 tygodniowe staże zawodowe a 7 ukończy studia podyplomowe.

 

Najlepszych  4 uczniów otrzyma stypendium przez okres min. 10 m-cy.

 

Projekt jest realizowany w oparciu o szerokie partnerstwo (1200 pracodawców, 5 szkół zawodowych z subregionu), które zagwarantuje poziom osiągnięcia planowanych rezultatów.

 

 

Projekt „CKZiU Edukator”  uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskich w wysokości 4 717 284,50 złotych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Projekt „CKZiU EDUKATOR“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach umowy.

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.