Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

  • Uchwała  Nr  21 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia  18 grudnia   2012 roku, znak: NO-I-130/E/12 w sprawie: ustalenia wzorów wniosków o dopuszczenie do egzaminów czeladniczego, mistrzowskiego, sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
    • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Warszawa, dnia  października 2012r. poz 1117
  •  
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego – pobierz (pdf) lub pobierz (doc)
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczegopobierz (pdf) lub pobierz (doc).
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego pobierz (pdf) lub pobierz (doc)
2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.