Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Aktualności

 Nowe rozporzadzenie o egzaminach w rzemiosle

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw – pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2017 roku.

Egzaminy w zawodzie KUCHARZ

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o rzemiośle z dnia 25.09.2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1782) izby rzemieślnicze mogą przeprowadzać egzaminy kwalifikacyjne mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie KUCHARZ

Komisja Egzaminacyjna czeladniczo-mistrzowska w zawodzie KUCHARZ powołana przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie wznowiła pracę. Prosimy osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych o złożenie dokumentów do egzaminu. 

 


Ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada 2015 roku, pod pozycją 1782 została ogłoszona ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.

Jedną z przyjętych zmian jest ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające. Ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – w związku z powyższym od 5 grudnia br. będą obowiązywały nowe stawki opłat za przedmiotowe egzaminy.   (zobacz szczegóły)

 

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.