Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Dział Oświaty Zawodowej i Kwalifikacji

 

Pani Monika Bojdo

Pani Elżbieta Gębiś

Tel. 14 688 91 37

oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.