Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Kursy i Szkolenia

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oferuje

kursy i szkolenia:

  • kursy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • kursy doskonalące w zawodzie,
  • kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich kończące się egzaminami przed komisjami powołanymi przez Izbę,
  • istnieje możliwość szkolenia pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących – kończące się egzaminem przed komisją państwową powołaną przez Kuratorium Oświaty,
  • kursy bhp kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora kursu,
  • istnieje możliwość szkolenia z zakresu marketingu, bankowości, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, celnych i innych,
  • istnieje możliwość szkolenia z zakresu księgowości,
  • istnieje możliwość szkolenia z zakresu minimum sanitarnego kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez SANEPID,
inne doskonalące w zawodzie w miarę potrzeb.

 

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.