Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Szkoły Rzemieślniczego Centrum

Wybierz swój zawód i przyjdź do nas!

Szkoły przygotowują w ponad 30 zawodach.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zdobędą nie tylko zawód, ale wiele dodatkowych umiejętności, np. językowych

Zasady rekrutacji i termin naboru można uzyskać pod numerami telefonów podanych poniżej:

oraz na stronach internetowych Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych:


Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie

33-100 Tarnów Pl. Dworcowy 5A

14 688 87 02

mail: szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl/


Niepubliczne Technikum Samochodowe w Tarnowie

4-letnie – zawód: technik pojazdów samochodowych

33-100 Tarnów Pl. Dworcowy 5A

tel. 14 688 87 02

mail: szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl/


Niepubliczne Technikum Fryzjerskie w Tarnowie

4-letnie – zawód: technik usług fryzjerskich

33-100 Tarnów Pl. Dworcowy 5A.

tel. 14 688 87 02

mail: szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://www.szkolyrzemiosla.tarnow.pl/


Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Pilźnie

ul. Lwowska 14
39-220 Pilzno

Sekretariat

tel. 14 672 21 41
pn. – pt. 7:30 – 15:00
e-mail: rzszpilzno@interia.pl

http://www.rzsz-pilzno.pl/


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

ul. Lwowska 14
39-220 Pilzno

Sekretariat

tel. 14 672 21 41
pn. – pt. 7:30 – 15:00
mail: rzszpilzno@interia.pl

http://www.rzsz-pilzno.pl/


 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 32

tel. 14 621 31 48

mail: szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/kursy-i-szkolenia/

oferuje kursy i szkolenia:

  • kursy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • kursy doskonalące w zawodzie,
  • kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich kończące się egzaminami przed komisjami powołanymi przez Izbę,
  • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących – kończące się egzaminem przed komisją państwową powołaną przez Kuratorium Oświaty,
  • kursy bhp kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora kursu,
  • szkolenia z zakresu marketingu, bankowości, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, celnych i innych,
  • szkolenia z zakresu księgowości,
  • szkolenia z zakresu minimum sanitarnego kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez SANEPID,
  • inne doskonalące w zawodzie w miarę potrzeb
  •  

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.