Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
SZKOLENIA ZAWODOWE ZA DARMO

SZKOLENIA ZAWODOWE ZA DARMO

Jeśli potrzebujecie Państwo abyście Wy albo Wasi pracownicy nabyli uprawnienia zawodowe, podnieśli swoje Kwalifikacje – proponujemy pomoc w uzyskaniu środków na Szkolenia finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy,
Szkolenia i egzaminy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających do 10 osób)  są zupełnie bezpłatne, a dla pozostałych pracodawców są dofinansowane w wysokości 80%.
Na jednego pracownika można uzyskać środki w wysokości około 12 tys. złotych.
W ramach środków z KFS można uzyskać dofinansowanie  na:
§ studia podyplomowe,
§ Szkolenia zawodowe i egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności (w tym Czeladnicze, Mistrzowskie, pedagogiczne,  uprawnienia zawodowych, (operatorzy wszelkich  w tym budowlanych,  spawalniczych, SEP, CNC)
§ badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
Nie ma  znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu.

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.