Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl / Aktualności
Aktualności

Udział Izby w V Synodzie Diecezji Tarnowskiej
Przede wszystkim Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy ...

czytaj więcej

DZIEŃ OTWARTY TARNOWSKIEJ SZKOŁY 2018
Dnia 25 kwietnia 2018 w naszej szkole odbył się tzw. Dzień Otwarty. W programie tego dnia zaproponowaliśmy między innymi: – występy artystyczne (piosenki, montaż słowno-muzyczny) – pokaz fryzur – warsztaty cukierniczo-kucharskie – symulacje działania układów samochodu – pokaz sprzętu strzelniczego. Ważną częścią prezentacji szkoły było omówienie wdrażanego aktualnie projektu EDUKATOR w ramach którego nasi uczniowie mogą ...

czytaj więcej

Rozdanie nagród za udział w Konkursie  Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych  pt. „Bezpiecznie od startu”.
W piątek 20 kwietnia 2018 roku w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród za zajęcie I, II i III miejsca na szczeblu regionalnym w  XVIII Edycji  Konkursu  Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych  pt. „Bezpiecznie od startu”. Nagrody ...

czytaj więcej

Zwycięzca VI-ego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Rzemieślniczych Południowej Polski
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie zwyciężyła VI Turniej Piłki Nożnej Szkół Rzemieślniczych Południowej Polski o Puchar Przechodni Prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. GRATULUJEMY !!!!   

czytaj więcej

ZAKOŃCZYLIŚMY XVIII EDYCJĘ KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP
W dniu 23.03.2018r. o godzinie 9oo w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie, Plac Dworcowy 5A,  odbyły się eliminacje konkursowe na szczeblu regionalnym. Tematem konkursu była prawna ochrona pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, psychologii pracy, przepisów ppoż. oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i ...

czytaj więcej

Uroczyste otwarcie  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego EDUKATOR.
W dniu 12.03.2018 nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego „EDUKATOR” w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. W tej doniosłej uroczystości towarzyszyło nam wielu znamienitych gości, za co im serdecznie dziękujemy.Uroczystość rozpoczął Prezes Izby – Pan Andrzej Kuta witając gości, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi ...

czytaj więcej

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.