Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl / Projekty europejskie / Projekty zrealizowane / Projekt Mistrz / Targi edukacyjne
Targi edukacyjne

Izba Rzemieślniczej w Tarnowie w dniu 18 kwietnia br.  w Klubie Gwiazda w Tarnowie zorganizowała Targi Edukacyjne pt. Oferta szkół i kursów dla osób dorosłych w Małopolsce. Impreza odbyła  się  w ramach realizowanego  Projektu Mistrz, współfinansowanego przez Unię Europejską.  Targi Edukacyjne objęte zostały  honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Marka Sowę oraz Prezydenta Miasta Tarnowa – Pana Ryszarda Ścigałę.

O godz. 9.00 uroczystego otwarcia Targów dokonał prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie Pan Czesław Skalski. W imieniu prezydenta Tarnowa, Pani Bogusława Porębska dyrektor Wydziału Edukacji UMT powitała zebranych, życząc powodzenia w realizacji zaplanowanych zdań. Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa w liście skierowanym do uczestników Targów, wyraził nadzieję, że spotkanie stanie się inspirujące dla  instytucji i osób zainteresowanych edukacją i jakością kształcenia ustawicznego, a przez bogactwo zaprezentowanej oferty – wydarzeniem interesującym i potrzebnym ludziom poszukującym pracy i chcącym podnosić swoje kwalifikacje, aby coraz lepiej poruszać się na wciąż ulegającym dynamicznym zmianom rynku pracy. Uroczystość otwarcia uświetnił występ uczniów Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, z pokazem profesjonalnie wykonanych fryzur i mody oraz występ szkolnego zespołu tanecznego.

W czasie Targów prezentowały się  instytucje prowadzące kształcenie ustawiczne dla osób dorosłych, w formie nauki szkolnej i kursów. Przygotowano  20 stoisk dla zaproszonych do udziału instytucji prowadzących szkoły i kursy dla dorosłych takich jak; Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Zamiejscowy w Tarnowie, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego, PPH Transsystem S.A. Tarnów, Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Tarnów, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, Firma Usługowo-Szkoleniowa ASPEKT, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, Centrum Edukacji SIGMA, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie, Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, PROSPECTOR Spółka z o.o. Gliwice Oddział w Tarnowie, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Tarnów, Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS, PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA Tarnów, BŁAJAN Piekarnia J. Błaszkiewicz w Tarnowie.

 

Piekarnia Pana J. Błaszkiewicza przygotowała prezentację wyrobów piekarniczych w postaci bogatego asortymentu wypiekanych chlebów i bułek, dodatkowo częstując odwiedzających stoisko chlebem ze smalcem. Firma Prospector we współpracy z tarnowskimi rzemieślnikami – fryzjerkami, przedstawiała pokaz i asortyment sprzętu z ofertą dla szkół fryzjerskich.

Dosyć spora grupa osób odwiedzających targi, miała możliwość zapoznać się z bogatą ofertą urzędów, instytucji i firm zajmujących się organizowaniem kursów i prowadzeniem szkół dla osób dorosłych w wieku od 24 do 65 lat. Rozdawane były materiały promocyjne, ulotki i gadżety reklamowe, można było obejrzeć projekcje multimedialne, filmy i reklamy przedstawiające oferty szkoleniowe.

W czasie trwania imprezy, odbyła się  konferencja na temat form ustawicznego kształcenia formalnego i nieformalnego. Przedstawiony został  cykl tematycznych  prelekcji

  1. WUP Tarnów „Szukasz szkolenia? Na co warto zwrócić uwagę.”
  2. Michał Kisiel Dorohinicki doradca zawodowy „Kształcenie ustawiczne formalne – sukces zawodowy – sukces osobisty”
  3. Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych dyr. K. Majchrowicz – „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”
  4. M. Warzała FEM Tarnów – „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”
  5. Cz. Krupa Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania w Nowym Sączu „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”
  6. B.Borowicz PUP Tarnów „Szkolenie formą aktywizacji osób bezrobotnych”
  7. M. Urbański „Prezentacja Projektu Mistrz”

 

W trakcie imprezy prowadzone były wywiady z uczestnikami, nagrywane przez Radio RDN Małopolska i Tarnowską TV.

 

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.